Sociala medier

Du kan så klart följa Tolvanloppet i olika sociala medier. På Facebook-sidan läggs mycket löpande information ut, så är man intresserad av statusen kring loppet så följ den sidan. På Instagram publiceras mest bilder och mer av karaktären ”förströelse”. Till sist har Tolvanloppet nyligen etablerat en Youtube-kanal. Ännu så länge märks primärt en reportageserie inför 2023 års upplaga, men mycket annat är på gång.

YouTube

Facebook

Instagram