INTEGRITETSPOLICY

För oss på Tolvanloppet är det viktigt att du känner dig trygg med att lämna ut dina personuppgifter till oss. Tolvanoppet följer dataskyddsförordningens lagar och regler och är därför mycket noga med att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.
För anmälan måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att kunna ingå ett avtal. Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter till annan part för delar av tävlingsförfarandet. Se fortsättning nedan.
Godkänner du inte vår integritetspolicy kan du tyvärr inte delta i våra lopp.

Personuppgiftsansvarig

Tolvanloppets arrangör Bromma IF är personuppgiftsansvarig.

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all sorts information som kan identifiera en fysik person. Det kan vara uppgifter som namn, telefonnummer, personnummer, adress, e-postadress, bilder eller filmer.

 

Vilka uppgifter samlar vi in?

– Namn.
– Adress.
– Personnummer.
– E-post.
– Telefonnummer.
– Kön.
– Nationalitet.
– Betalningsinformation.
– Tidtagning.

 

Var får vi personuppgifterna ifrån?

Tolvanloppet har fått dem från dig som fysisk person när du anmält dig till lopp eller evenemang som arrangeras av Tolvanloppet.

 

Varför samlar vi in personuppgifterna?

– Identifikation och ålderskontroll.
– Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
– Säkerställa att du har anmält dig och betalat din startplats.
– Göra det möjligt att för dig att få din personliga anmälnings- och resultathistorik.
– Fastställa och publicera anmälnings- och resultatlistor för samtliga deltagare innan, under och efter loppen.
– Kunna förmedla priser till vinnare av dessa antingen via placering i resultat eller via utlottning.
– För att kunna göra en korrekt startgruppseedning i de lopp som har detta.
– Kunna producera till exempel korrekt utrustning till deltagare i loppen, så som nummerlappar.
– Möjlighet att kontakta dig eller någon anhörig före, under och efter loppet (t.ex. genom utvärderingar).
– För att erbjuda personlig service med bl.a. fotografering, resultat och försäkring.
– Kunna skicka deltagarens personliga beställningar om det är aktuellt tex bilder, diplom, resultat osv.
– Nationstillhörighet samlas in för att vi ska kunna urskilja vilka som behöver fylla i svenskt personnummer, samt för att kunna föra statistik över antal deltagande länder.
– Personnummer/ålder, kön, ort samlas in för att kunna föra korrekt statistik från de olika loppen..
– Kunna kommunicera med deltagarna som deltar i ett lopp, innan eller efter ett lopp.
– För att kunna marknadsföra våra lopp, evenemang, produkter och tjänster.
– Vårt kansli ska kunna kommunicera med deltagaren och besvara frågor via telefon, e-post eller andra kanaler (t.ex. sociala medier).
– Kunna göra en identifikation.
– Utveckla våra tjänster mer användarvänliga och förbättra tjänsterna så som hemsida, evenemang och produkter och erbjudanden.
– För att förebygga, förhindra och utreda missbruk av en tjänst.

Grunderna är berättigat intresse, intresseavvägning, fullföljande av köpeavtal och allmänt intresse. Behandlingen är nödvändig för att förse ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt deltagande och för att kunna tillgodose vårt intresse för att kunna marknadsföra våra evenemang och tjänster.

 

Vilka uppgifter samlar vi in?

Löpardatabas (orderhantering, grunddata för nyhetsutskick, anmälningar och resultatlistor)

Kategori av personuppgift

Namn, adress, kön, personnummer, lopp, evenemang, lopp- och evenemangsstatistik, tidigare resultat, betalningsinformation, kontaktuppgifter till anhörig, lagmedlemsskap, klubbmedlemsskap, eventuella noteringar från deltagaren.

Syfte

Hantera deltagarnas anmälningar, sammanföra en deltagare med dess tidigare statistik och/eller skapa ny statistik.

Rättslig grund

Via samtycke från deltagaren. Fullföljande av köpeavtal. Berättigat intresse som är nödvändig för att deltagare att kunna delta och för Tolvanloppet för att kunna genomföra evenemang och tävlingar.

Lagring

Tolvanloppet sparar uppgifterna i enlighet med bokföringslagen.

 

Fotografering och filmning

Kategori av personuppgift

Foton och rörlig bild.

Syfte

Marknadsföra våra lopp och evenemang via hemsida, annonser, sociala medier, tidningsartiklar, via partners annonsering för lopp eller evenemang.

Rättslig grund:

Intresseavvägning. Allmänt intresse.

Lagring

Tolvanloppet sparar bild och filmupptagningar från loppen.

 

Trycksaker

Kategori av personuppgift

Namn, Postnummer, Postort, Land, Kön, personid enligt Tolvanloppets löpardatabas, bilder, födelseår.

Syfte

Informera, marknadsföra våra lopp, evenemang, produkter och tjänster via Inbjudan, Startbevis osv.

Rättslig grund

Den registrerade har gett samtycke vid anmälan, berättigat intresse och allmänt intresse.

Lagring

Tolvanoppets leverantör trycker information, adresserar och skickar postalt utskick enligt adressuppgifter lämnade vid samtycke.

 

Digitala utskick

Kategori av personuppgift

E-postadress, Namn, Födelseår, Postnummer, Postort, Land, Kön.

Syfte

Så som nyhetsbrev, tävlingsinformation. Informera, marknadsföra våra lopp, evenemang, produkter och tjänster.

För att kunna erbjuda information som vi tror är intressant för dig, har Tolvanloppets samarbetspartners i vissa fall möjlighet att disponera Tolvanloppets adressregister via Tolvanloppet. Tolvanloppet delar inte uppgifter till våra partners eller sponsorer. Sponsorer och partners till Tolvanloppet får skicka erbjudanden via Tolvanloppet. Det går att välja att Avprenumerera i utskicken.

Rättslig grund

Den registrerade har gett samtycke vid anmälan. Berättigat intresse och allmänt intresse.

Lagring

Tolvanloppet uppdaterar uppgifterna och tar bort uppgifter i de fallen då löparen önskar det.

 

Kundundersökningar

Kategorier av personuppgifter

E-postadress, Namn, deltagande evenemang, startnummer, kön, samt annan för evenemanget relevant information.

Syfte

Samla in feedback från löparna för att förbättra Tolvanloppets olika arrangemang.

Rättslig grund

Den registrerade har gett samtycke vid anmälan.

Lagring

Tolvanloppet gör kontinuerligt rensningar i registret i form av avidentifiering. Registret sparas hos Tolvanloppet i enlighet med bokföringslagen.

 

Vilka får ta del av mina personuppgifter?

För att tillhandahålla tjänster och erbjudanden till dig som deltagare, göra din anmälan och tidsregistrering sökbar, använder vi oss av underleverantörer.

Tolvanloppet/Bromma IF är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter vilket betyder att vi då det är nödvändigt tecknar Personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer. I avtalet specificeras hur de får behandla dina personuppgifter. De har inte rätt att sprida uppgifterna samt att de ska radera uppgifterna när de inte längre behövs för uppdraget. Tolvanloppet varken säljer, lämnar ut eller delar uppgifterna till obehöriga parter.

Personuppgiftsbiträden kan tex hantera tidsregistrering och deltagarservice, betalningar, fotografering och filmning under loppet, trycker och skickar inbjudan och startbevis mm.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss samt den tid bokföringslagen kräver för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som bokföringslagen kräver. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade, kompletterade, eller om du önskar, få dem raderade. Väljer du att radera alla dina uppgifter, så raderas all tidigare loppstatistik och lopphistorik. Läs nedan om dina rättigheter.

 

Rätt att få tillgång

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter, ett registerutdrag. Mottar vi en begäran om registerutdrag, kommer vi att fråga om ytterligare uppgifter, om detta krävs för att fullfölja begäran. Detta för att säkerställa att identitet på den som skickar en begäran stämmer överens med den deltagare det begärts registerutdrag för. Detta så att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Begäran skickas genom att maila begäran till info@tolvanloppet.se. Vi återkommer med svar till dig per mail inom 30 dagar från begäran.

 

Rätt till rättning och komplettering

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga eller komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Mottar vi en begäran om rättning eller komplettering kommer vi ställa motfrågor för att säkerställa att identiteten är densamma som den deltagare där rättning eller komplettering begärts.

 

Rätt till radering och återkalla samtycke

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Väljer du att radera alla dina uppgifter, så raderas all tidigare loppstatistik och lopphistorik från alla de evenemang som Tolvanloppet arrangerar.

Du har även rätt att återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan du tyvärr inte anmäla dig till det evenemang du valt vid ditt givna samtycke.

Det kan finnas anledning för oss att inte kunna tillmötesgå din begäran om radering. Detta om det finns legala skyldigheter som förhindrar oss från att genomföra det. Det kan vara för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av t.ex. enligt bokföringslagen, om uppgifterna behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Du kan då t.ex. invända mot direktmarknadsföring och profilering för direktmarknadsföringsändamål till dig. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med all typ av direktmarknadsföring och profilering till dig.

Du kan välja att avidentifieras (deltagare Anonym) i våra publika listor som Anmälda deltagare och Resultatlistor. Vid dessa önskemål, vänligen kontakta Tolvanloppet via Bromma IFs kansli.

Du har rätt att begära att få alla de uppgifter som rör dig och dina personuppgifter, överförda till en annan personuppgiftsansvarig, en så kallad dataportering. Läs mer om dataportering på Datainspektionens hemsida https://www.datainspektionen.se.

 

Om cookies

Vad är cookies och hur fungerar de?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
(Källa: Post & Telestyrelsen, https://www.pts.se/).

 

Vad använder vi cookies till?

Vår webbplats använder två typer av cookies.

 

Sessioncookies

Vi använder sessioncookies. Den lever så länge din webbläsare är öppen.

 

Övriga cookies

Vi använder inga cookies för att spara inställningar på sajten. Däremot kan det tillkomma annonser från tredje part på vår sajt (ex Google annonser) som använder cookies som lever under en längre tid än sessionscookies.

 

Om du bara accepterar s.k. sessionscookies

Du kan använda vår websida fullt ut även om du bara accepterar s.k. sessionscookies.

 

Om du inte accepterar några cookies alls

Du kan inte använda vår websida fullt ut om du inte accepterar några cookies alls.
– Du kan läsa information.
– Du kan inte anmäla dig till våra lopp (stegen i anmälan kräver en session).

 

Var behandlas mina personuppgifter?

Inom EU/EES.

 

Uppdatering av vår Integritetspolicy

Vi på Tolvanoppet förbehåller sig rätten att uppdatera vår Integritetspolicy. Detta eftersom vi utvecklar våra lopp, evenemang, tjänster och produkter och alltså behöver ha en Integritetspolicy som överensstämmer med nya lopp, evenemang, tjänster och produkter. Ibland sker också förändringar och förtydliganden i lagstiftning vilket får till följd att processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar av Integritetspolicyn meddelas på denna sida.

 

Delning av dina uppgifter till myndigheter

Tolvanloppet kan, om det finns laglig grund för det, vara tvungen att lämna ut dina personuppgifter till statliga myndigheter så som polisen och skatteverket.

 

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsförordningen bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även lämna klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten Datainspektionen https://www.datainspektionen.se.

 

Kontaktuppgifter

Vid frågor kontakta oss enligt nedan.

Tolvanloppet
Västerled 26, 167 55 Bromma

Besöksadress till Tolvanloppet/Bromma IFs kansli
Västerled 26

Telefon: 08-26 77 72
E-post: info@tolvanloppet.se

KONTAKTA OSS

Adress
Bromma IF
Stora Mossens IP
Västerled 26
167 55 Bromma
Telefon: 08-26 77 72
E-post: info@tolvanloppet.se

SKICKA MEDDELANDE