KLASSER

Här finns detaljerad information om de olika klasserna: åldersgrupp, banlängd, bansträckning, tidtagning, starttider, priser med mera.

Klasser

Män och kvinnor seniorer. Män och kvinnor veteraner (klasserna 50-59 år samt 60 år och äldre). Även klasser utan tidtagning.

Startgrupper

Loppet vänder sig till både motionärer och elitlöpare. Närmast startlinjen finns en särskild startfålla för seedade löpare. Indelningen i startgrupper sker baserat på lämnade seedningsmeriter. För detaljer kring seedning kontakta johan@tolvanloppet.se.

Banan

Banan är 12,0 km, kontrollmätt av Birger Fält (auktoriserad banmätare) våren 2008. Underlaget är asfalt. Banan är formad som en åtta och löps ett varv. Målet är i anslutning till startplatsen. Banan innehåller flera ganska kraftiga stigningar, speciellt kan nämnas de två backarna på Grönviksvägen på banans sista fjärdedel. Bansträckning, karta och grov banprofil finns nedan.

Slå banrekorden – spring snabbare än William och Frida!

Tolvanloppet är knappast banan där du får din snabbaste tid på 12–kilometersdistansen – banan är alldeles för krävande för det. I stället kan du försöka överträffa dina egna eller andras tider från tidigare Tolvanlopp.  Vi utmanar elitsatsande löpare att försöka slå banrekorden på 12–kilometersbanan – 35.55 för män (William Morwabe, 2012) och 42.44 för kvinnor, (Frida Lundén, 2011).

Tidtagning med Racetimer

Tolvanloppet anlitar Racetimer för tidtagningen. För tidtagning används ett datachip på nummerlappen.

Startplats

Start och mål är på Ålstensgatan strax ovanför spårvagnsspåret. Efter start springer man 600 m rakt nedför Ålstensgatan. Ta det lugnt i starten, det finns gott om plats att springa om framförvarande när man nått Alviksvägen.

Preliminär starttid kl 12.30

Den slutgiltiga starttiden kommer att publiceras på hemsidan och finnas i startbeviset som skickas ut via e–post. Starttiden finns också tryckt på nummerlappen.

Fyra vätskekontroller

Det finns fyra vätskekontroller med vatten på banan: efter ca 2,7 km (vid Alléparken), efter 4,5 km (när startområdet på Ålstensgatan passeras), efter ca 8,3 km (vid Nockeby torg) och efter ca 10,5 km (Grönviksvägen).. Vid vätskekontrollerna serveras vatten. Efter målgång serveras vatten och sportdryck samt bananer eller något motsvarande.

Minimiålder

Tolvanloppet vänder sig i första hand till löpare 16 år eller äldre. Minimiåldern är 14 år, 14–15–åringar utan god vana vid löpdistanser på en mil eller längre avråds från att delta.

Barnvagnar och rullstolsåkare

Eftersom banan innehåller branta nedförsbackar kan vi tyvärr ej ta emot rullstolsåkare. Löpare som avser springa loppet med barnvagn behöver specialtillstånd. Var god kontakta johan@tolvanloppet.se i god tid före loppet för mer information.

Priser

Alla fullföljande får Tolvanloppets stora medalj vid målgången. Priser till de 3 främsta damerna resp. herrarna.

Bansträckning

Ålstensgatan– Alviksvägen (österut)– Västerled – Asplundsvägen – Stenhuggarvägen– Koltrastvägen – Västerled – Urbergsvägen – Nyodlingsvägen – Nyängsvägen – Ålstensgatan – Alviksvägen (västerut) – Bågvägen – Gladbacken – Orrspelsvägen – Västerled – Skaldevägen – Nockebytorg – Brålunden – Nockebytorg – Nockebyvägen – Orsavägen – Grönviksvägen – Alviksvägen – Ålstensgatan.

Karta och banprofil

Klasser

HalvTolvan Senior kvinnor (med eller utan tidtagning), HalvTolvan Senior män (med eller utan tidtagning).

Beskrivning

HalvTolvan Senior infördes 2011 och intresset var stort från början. Det här är ett lopp som alla kan klara. Vi vill att man ska kunna ha kul med löpning också om man inte vill ge sig på 12–kilometersbanan!

Banan

Banan är knappt 6 km, underlaget är asfalt. Målet är i anslutning till startplatsen. Banan följer 12–kilometersloppets bana fram till 500 m före mål. Vid korsningen Bågvägen–Gladbacken visas HalvTolvans löpare av funktionärer rakt fram på Bågvägen och banan går sedan uppför Ålstensgatan till målet. Banan är lättsprungen och i huvudsak flack (12–kilometersbanans tunga partier undviks helt). Bansträckning och karta finns nedan.

Tidtagning med Racetimer

Tolvanloppet anlitar Racetimer för tidtagningen. För tidtagning används ett datachip på nummerlappen.

Startplats

Start och mål är på Ålstensgatan strax ovanför spårvagnsspåret. Efter start springer man 600 m rakt nedför Ålstensgatan. Ta det lugnt i starten, det finns gott om plats att springa om framförvarande när man nått Alviksvägen.

Preliminär starttid kl. 12.30– start tillsammans med Tolvanloppet Senior

Den slutgiltiga starttiden kommer att publiceras på hemsidan och finnas i startbeviset som skickas ut via e–post. Den står också tryckt på nummerlappen.

Vätska

Vatten finns vid starten/målet. Det finns två vätskekontroller med vatten, efter ca 2,7 km (vid Alléparken) och efter 4,5 km (när startområdet på Ålstensgatan passeras).

Minimiålder

HalvTolvan Senior vänder sig till löpare 16 år eller äldre. För 14–15 åringar finns HalvTolvan Junior med samma bana och samma starttid. Yngre ungdomar hänvisas till övriga barn– och ungdomsklasser.

Barnvagnar och rullstolsåkare

Eftersom banan innehåller branta nedförsbackar kan vi tyvärr ej ta emot rullstolsåkare. Löpare som avser springa loppet med barnvagn behöver specialtillstånd. Var god kontakta johan@tolvanloppet.se i god tid före loppet för mer information.

Priser

Alla som fullföljer loppet får medalj vid målgången.

Bansträckning

Ålstensgatan– Alviksvägen (österut)– Västerled – Asplundsvägen – Stenhuggarvägen– Koltrastvägen – Västerled – Urbergsvägen – Nyodlingsvägen – Nyängsvägen – Ålstensgatan – Alviksvägen (västerut) – Bågvägen – Ålstensgatan.

Karta

Klasser

HalvTolvan Junior flickor (14–15 år), HalvTolvan Junior pojkar (14–15 år)

Beskrivning

HalvTolvan Junior infördes 2011 för att erbjuda de äldre ungdomarna en litet större utmaning än KortTolvans 2–kilometersbana. Löparna i HalvTolvan Junior springer tillsammans med seniorerna vilket gör att det blir fler löpare på banan som man kan hänga på. Det här är ett lopp som alla kan klara samtidigt som det ger de tävlingsinriktade ungdomarna en stimulerande utmaning.

Tidtagning med Racetimer

Tolvanloppet anlitar Racetimer för tidtagningen. För tidtagning används ett datachip på nummerlappen.

Banan

Banan är knappt 6 km, underlaget är asfalt. Målet är i anslutning till starten. Banan följer 12–kilometersloppets bana fram till 500 m före mål. Vid korsningen Bågvägen–Gladbacken visas HalvTolvans löpare av funktionärer rakt fram på Bågvägen och banan går sedan uppför Ålstensgatan till målet. Banan är lättsprungen och i huvudsak flack (12–kilometersbanans tunga partier undviks helt). Bansträckning och karta finns nedan.

Startplats

Start och mål är på Ålstensgatan strax ovanför spårvagnsspåret. Efter start springer man 600 m rakt nedför Ålstensgatan. Ta det lugnt i starten, det finns gott om plats att springa om framförvarande när man nått Alviksvägen.

Preliminär starttid kl. 12.30

HalvTolvan Junior startar tillsammans med Tolvanloppet Senior och HalvTolvan Senior. Den slutgiltiga starttiden kommer att publiceras på hemsidan och finnas i startbeviset som skickas ut via e–post. Den står också tryckt på nummerlappen.

Vätska

Vatten finns vid starten/målet. Det finns två vätskekontroller med vatten, efter ca 2,7 km (vid Alléparken) och efter 4,5 km (när startområdet på Ålstensgatan passeras).

Tyvärr ej rullstolsåkare

Eftersom banan innehåller branta nedförsbackar kan vi tyvärr ej ta emot rullstolsåkare.

Priser

Alla får medalj vid målgången. Ytterligare priser (Tolvanloppets pokaler) utgår till de 3 främsta i HalvTolvan Junior pojkar resp. flickor.

Bansträckning

Ålstensgatan– Alviksvägen (österut)– Västerled – Asplundsvägen – Stenhuggarvägen– Koltrastvägen – Västerled – Urbergsvägen – Nyodlingsvägen – Nyängsvägen – Ålstensgatan – Alviksvägen (västerut) – Bågvägen – Ålstensgatan.

Karta

Klasser

KortTolvan F11 (flickor 10–11 år), KortTolvan P11 (pojkar 10–11 år),
KortTolvan F13 (flickor 12–13 år), KortTolvan P13 (pojkar 12–13 år),
KortTolvan FunRun (utan tidtagning, pojkar och flickor 10-15 år).

Beskrivning

Loppet vänder sig till alla ungdomar som vill vara med! Bland deltagarna brukar det finnas både mycket tävlingsvana och vältränade ungdomar och sådana som är med i sin första löpartävling. Alla är lika välkomna! FunRun är för10 -15åringar som vill springa utan tidtagning.

Banan

Underlaget är asfalt. Banan är drygt 2 km lång. Loppet börjar utför och avslutas med ett långt motlut. Målet är i anslutning till startplatsen. Karta finns nedan.

Tidtagning med Racetimer

Tolvanloppet anlitar Racetimer för tidtagningen. För tidtagning används ett datachip på nummerlappen.

Startplats

Start och mål är på Ålstensgatan strax ovanför spårvagnsspåret. Efter start springer man nerför Ålstensgatan.

Preliminär starttider kl. 11.30-11.33

Den slutgiltiga starttiden kommer att publiceras på hemsidan och finnas i startbeviset som skickas ut via e–post. Starttiden står också tryckt på nummerlappen.
Pojkar och flickor 13 startar kl. 11.30.
Pojkar och flickor 11 startar kl. 11.33.
FunRun startar kl. 11.33.

Tyvärr ej rullstolsåkare

Eftersom banan innehåller branta nedförbackar kan vi tyvärr ej ta emot rullstolsåkare.

Dryck och kexchoklad

Efter målgång får löparna dryck och kexchoklad.

Priser

Alla får medalj vid målgången. Ytterligare priser (Tolvanloppets pokaler) utgår till de 3 främsta i klasserna Pojkar och Flickor 13.

Bansträckning

Ålstensgatan – Alviksägen (västerut) – Hackspettsvägen – Gladbacken – Bågvägen – Ålstensgatan.

Karta

Klasser

JättEliten 8 och 9 år,
PyttEliten 6 och 7 år,
TumEliten 4 och 5 år.
FörEliten (3 år eller yngre).

Beskrivning

I Tolvanloppets barnlopp ligger fokus på fest och glädje – alla är vinnare och får medalj. Det är verkligen drag på Ålstensgatan när barnloppen går! Pojkar och flickor ur varje årsklass startar tillsammans. Vi vill undvika trängsel för de unga löparna och för att inte startgrupperna ska bli för stora startar jämna respektive udda startnummer i var sin startgrupp.

Banan

Från starten springer man rakt uppför Ålstensgatan fram till målet. Hela loppet går svagt uppför så ha inte för bråttom i början. Banan är 150m för FörEliten, 250m för TumEliten och PyttEliten samt 500m för JättEliten. I FörEliten och TumEliten är föräldrar välkomna att springa med, men var noga med att visa hänsyn till alla löpande barn både i starten och under loppet. Hejande föräldrar och andra anhöriga måste tänka på att lämna gott om plats för de löpande.

Ingen tidtagning

För löpare 9 år och yngre är det ingen tidtagning. Detta för att tona ner tävlingsmomentet.

Startplats

Starten är på Ålstensgatan nedanför spårvägsspåret. Följ Ålstensgatan nedåt, resp. startplats kommer att vara tydligt utmärkt. JättEliten startar längst ner på Ålstensgatan, TumEliten och PyttEliten i mitten och FörEliten högst upp.

Starttider

De yngsta (FörEliten) startar först (preliminärt 9.00) och de äldsta sist, preliminärt kl. 11.00. Den exakta starttiden kommer att publiceras på hemsidan och finnas i startbeviset som skickas ut via e–post och den är också tryckt på nummerlappen.

Dryck och kexchoklad

Efter målgång får löparna dryck och kexchoklad.

Priser och deltagarlistor

Alla fullföljande löpare får medalj. Listor över deltagare i alfabetisk ordning nås via Tolvanloppets hemsida på tävlingsdagens kväll. Ingen tidtagning sker.

JättEliten

Klasserna för 8–9 åringar

Alla födda 2015 eller 2016 springer 500m uppför Ålstensgatan.

Klasser:

JättEliten 9 år, 500m (födda 2015)
JättEliten 8 år, 500m (födda 2016)

karta_jatteliten

Pytteliten

Här är klasserna för 6– och 7–åringar!

Alla födda 2017 eller 2018 springer 250m uppför Ålstensgatan.

Klasser:

PyttEliten 7 år, 250m (födda 2017)
PyttEliten 6 år, 250m (födda 2018)

karta_pytteliten

TumEliten

Här är klasserna för 4– och 5–åringar!

Alla födda 2019 eller 2020 springer 250m uppför Ålstensgatan i klassen TumEliten! De som springer med sina föräldrar ställer sig i de bakre leden!

Klasser:

TumEliten 5 år, 250m (födda 2019)
TumEliten 4 år, 250m (födda 2020)

karta_tumeliten

FörEliten

Här är klasserna för de allra minsta – och deras föräldrar!

Alla födda 2021 eller senare springer 150m uppför Ålstensgatan i klassen FörEliten! Här räknar vi med att många har med sig sina föräldrar och att alla hjälps åt att skapa en vänlig stämning och undvika knuffande.

Klasser:

FörEliten, 150 m (födda 2021 eller senare)

karta_foreliten

PRISER

I tabellen nedan finns kortfattad information om klasser och priser för årets Tolvanlopp.

Senior

Tolvanloppet med tidtagning

Distans: 12 km

Till 30/4 2024 270 kr

Till 17/5 2024: 310 kr

Efteranmälan: 350 kr

Tolvanloppet utan tidtagning

Distans: 12 km

Till 30/4 2024: 270 kr

Till 17/5 2024: 310 kr

Efteranmälan: 350 kr

HalvTolvan med tidtagning

Distans: 6 km

Till 30/4 2024: 200 kr

Till 17/5 2024: 230 kr

Efteranmälan: 270 kr

HalvTolvan utan tidtagning

Distans: 6 km

Till 30/4 2024: 200 kr

Till 17/5 2024: 230 kr

Efteranmälan: 270 kr

– Elektronisk tidtagning med Racetimer. Medalj till alla fullföljande.
– 12–kilometersloppet: Priser till de främsta damerna/herrarna för seniorer samt i respektive veteranklass (M50, M60, K50, K60).
– Dessutom pris till bästa Brommabo för damer resp. herrar i seniorklassen.
– 6–kilometersloppet: Priser till de 3 främsta i dam- resp. herrklassen.

10-15 år

HalvTolvan Junior 15 år

Född: 2009-2010

Distans: 6 km

Till 30/4: 150 kr

Till 17/5: 165 kr

Efteranmälan: 200 kr

KortTolvan 13 år

Född: 2011-2012

Distans: 2 km

Till 30/4: 150 kr

Till 17/5: 165 kr

Efteranmälan: 200 kr

KortTolvan 11 år

Född: 2013-2014

Distans: 2 km

Till 130/4: 150 kr

Till 17/5: 165 kr

Efteranmälan: 200 kr

FunRun

Född: 2009-2014

Distans: 2 km

Till 30/4: 150 kr

Till 17/5: 165 kr

Efteranmälan: 200 kr

– Elektronisk tidtagning med Racetimer (ej för FunRun). Medalj och T–shirt till alla!

– Resultat publiceras på internet för HalvTolvan Junior och KortTolvan 13 år. För FunRun samt löpare i KortTolvan 11år kan tiden fås ut på begäran i efterhand.

– Tolvanloppets pokal till de tre främsta HalvTolvan Junior och KortTolvan 13 år. (Ej för FunRun samt KortTolvan 11 år, pga Svenska Friidrottsförbundets regler).

– HalvTolvan junior startar tillsammans med seniorloppet.

Upp till 9 år

JättEliten 9 år

Född: 2015

Distans: 500 m

Till 30/4: 150 kr

Till 17/5: 165 kr

Efteranmälan: 200 kr

JättEliten 8 år

Född: 2016

Distans: 500 m

Till 30/4: 150 kr

Till 17/5: 165 kr

Efteranmälan: 200 kr

PyttEliten 7 år

Född: 2017

Distans: 250 m

Till 30/4: 150 kr

Till 17/5: 165 kr

Efteranmälan: 200 kr

PyttEliten 6 år

Född: 2018

Distans: 250 m

Till 30/4: 150 kr

Till 17/5: 165 kr

Efteranmälan: 200 kr

TumEliten 5 år

Född: 2019

Distans: 250 m

Till 30/4: 150 kr

Till 17/5: 165 kr

Efteranmälan: 200 kr

TumEliten 4 år

Född: 2020

Distans: 250 m

Till 30/4: 150 kr

Till 17/5: 165 kr

Efteranmälan: 200 kr

FörEliten

Född: 2021-

Distans: 150 m

Till 30/4: 150 kr

Till 17/5: 165 kr

Efteranmälan: 200 kr

– Pojkar och flickor startar tillsammans, med två startgrupper i varje åldersklass. Ingen tidtagning. Medalj och T–shirt till alla!

KONTAKTA OSS

Adress
Bromma IF
Stora Mossens IP
Västerled 26
167 55 Bromma
Telefon: 08-26 77 72
E-post: info@tolvanloppet.se

SKICKA MEDDELANDE