TÄVLINGSINFORMATION

Välkommen till det 40:e Tolvanloppet – lördagen 25 Maj 2024 kl. 09.00-14.30.
Här hittar du information inför loppet, dels information som gäller samtliga klasser, dels särskild information för varje klass.

För samtliga klasser

Information om efteranmälan och hämtning av nummerlappar

Sista ordinarie anmälningsdag är fredag 17/5.
Det går bra att efteranmäla sig på hemsidan fram till fredag 24/5.

Direktanmälningar kan göras på plats i Ålstensskolans matsal fram till 45min innan loppet, se tider nedan.

Nummerlappsutdelning sker i Ålstensskolans matsal under följande tider:

• Fredag 24/5 kl 17.00-20.00

• Lördag 25/5 från kl 08.00-12.00

Nummerlapp hämtas senast 30 min innan respektive start. Medtag startbevis på mail (i telefonen eller utskrivet).

Startbevis skickas ut per epost ca en vecka innan loppet. För anmälningar gjorda efter den 18/5 kommer startbevis skickas löpande.

 

Start och mål på Ålstensgatan

Åka kommunalt: För resa till Tolvanloppet rekommenderar vi Tolvans spårvagn – dvs. Nockebybanan – gå av vid Ålstensgatan. Kontrollera gärna färdväg och tider på www.sl.se.

Med bil: Undvik att komma med bil eftersom tillgången på parkeringsplatser är mycket begränsad. Om du måste ta bilen – parkera på Nyängsvägen öster om Ålstensskolan.

 

Omklädning – toaletter

Byt om hemma om möjligt, begränsade möjligheter till omklädning finns i Ålstennskolan på tävlingsdagen.

Utanför skolan finns ett antal bajamajor. Ett litet antal toaletter är också öppna i Ålstensskolan.

 

Värdesaksinlämning

Det finns möjlighet att lämna in värdesaker och väskor med överdragskläder i tävlingskansliet i Ålstensskolan.

 

Medalj

Alla fullföljande löpare får Tolvanloppets medalj vid målet.

 

Sjukvård

Sjukvårdspersonal finns i anslutning till målområdet.

 

Startlista

Startlistor finns på Tolvanloppets hemsida. De uppdateras kontinuerligt allteftersom anmälningar registreras.

 

Kartor

Kartor över bansträckningar finns vid informationen om respektive tävlingsklass på tävlingens hemsida.

 

Tävlingsregler

Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler gäller. Deltagande sker på egen risk.

 

Barnvagnar

Löpare som avser springa loppet med barnvagn behöver specialtillstånd. Var god kontakta johan@tolvanloppet.se i god tid före loppet för mer information.

 

Arrangör och tävlingsledare

Tolvanloppet arrangeras av Bromma IF. Tävlingsledare: Kattis Svensson, e-post: kattis@tolvanloppet.se.

 

Servering

I anslutning till start och målområdet finns café, kiosk och livsmedelsaffär som är öppna under tävlingsdagen.

 

Tidtagning

I barnloppen och FunRun ingen tidtagning

Det sker ingen tidtagning i barnloppen (till och med 9 år) och FunRun. Alla är vinnare!

 

Tidtagning i KortTolvan, HalvTolvan och Tolvanloppet Senior 12km

Racetimer svarar för tidtagningen. Högst upp på nummerlappen sitter en flik med ett datachip som används för tidtagningen. Riv inte bort denna flik! Ingen flik – ingen tid! För att tidtagningen ska fungera optimalt ska fliken vara utvikt från kroppen med en vinkel av mellan 45 och 90 grader. Nummerlappen ska fästas på bröstet och vara fullt synlig under hela loppet.

 

HalvTolvan och Tolvanloppet Senior 12 km utan tidtagning

Du kan välja att delta utan tidtagning.  Anmäl dig till Halvtolvan Jogg/gång (utan tidtagning) respektive Tolvanloppet (utan tidtagning).

 

Nettotidtagning

12-km loppet och HalvTolvan har nettotidtagning. Varje deltagare får två tider, en från startskottet (bruttotid) och en från det att startlinjen passeras (nettotid). I enlighet med svenska friidrottsförbundets regler avgörs placeringar av bruttotiden.

 

Resultat

Resultatlistan nås via Tolvanloppets hemsida senast på tävlingsdagens kväll. Vid frågor kontakta johan@tolvanloppet.se.

Särskild information klass för klass

Klasser

Män och kvinnor seniorer samt män och kvinnor veteraner (klasserna 50-59 år samt 60 år och äldre). Även klasser utan tidtagning.

Startplats

Start och mål på Ålstensgatan strax ovanför spårvagnsspåret. Efter start springer man 600 m rakt nedför Ålstensgatan. Ta det lugnt i starten, det finns gott om plats att springa om framförvarande när man nått Alviksvägen.

Uppvärmning

Gemensam uppvärmning anordnas intill startområdet ca 15 min före start.

Seedade löpare

För seedade löpare (nr. 1-70) finns en avdelad fålla närmast startlinjen. Alla löpare bör befinna sig i fållan senast två minuter före start.

Start kl. 12:30

Banan

Detaljerad information om banan finns här.

Banan är 12,0 km, kontrollmätt av Birger Fält (auktoriserad banmätare) våren 2008. Underlaget är asfalt. Banan är formad som en åtta och löps ett varv. Målet är i anslutning till startplatsen. Banan innehåller flera ganska kraftiga stigningar, speciellt kan nämnas de två backarna på Grönviksvägen på banans sista fjärdedel. Karta och grov banprofil finns på tävlingens hemsida. Banan är markerad med plastband och markeringar målade på gatan. Kilometermarkeringar är målade på marken och markeras med skyltar stående i koner.

Vätskekontroller

Före start finns vatten på startplatsen. Det finns fyra vätskekontroller med vatten: efter ca 2,7 km (vid Alléparken), efter 4,5 km (när startplatsen på Ålstensgatan passeras), efter ca 8,3 km (vid Nockeby torg) och efter ca 10,5 km (Grönviksvägen). Detaljerad information kring vätskekontrollerna finns på sidan om banan, här.

Spurtpris

Ett spurtpris delas ut till de löpare som springer snabbast i partiet mellan Klövervägens och Alléparkens hållplats. Avsnittet är utmärkt med bågar som löparna springer under. Pris delas ut till bästa kvinnliga och manliga löpare i respektive klass (12, resp 6km). Spurttiden gäller enbart tiden mellan bågarna, oaktat övrig tid som tillryggaläggs på banan. Krav för vinst är dock att loppet fullföljs under 90min för 12km och 45min för 6km.

Maxtid

Målet stänger kl. 14.30.

Prisutdelning

Seniorer: priser till de 3 främsta i herr- resp. damklass. Dessutom pris till bästa Brommabor, (herr resp. dam).
Veteraner: priser till de 3 främsta i varje herr- resp. damklass.
Prisutdelning beräknas ske ca kl. 13:50.

Tyvärr ej rullstolsåkare

Eftersom banan innehåller branta nedförsbackar kan vi tyvärr ej ta emot rullstolsåkare.

Klasser

På 6-kilometersbanan finns klasser för pojkar och flickor 14-15 år (HalvTolvan Junior) samt för män och kvinnor seniorer (HalvTolvan Senior). För seniorer finns även klasser utan tidtagning.

Spring eller gå

Du är välkommen att springa, jogga eller gå i den takt du själv väljer.

Start kl. 12:30 – start tillsammans med Tolvanloppet 12 km

Beträffande startplats, uppvärmning och vätska – se Tolvanloppet 12 km

Bansträckning

Banan är ca 5,7 km lång och följer 12-kilometersloppets bana fram till ca 500 m före mål. Vid korsningen Bågvägen-Gladbacken – delar sig banan för HalvTolvan och 12 km:s-loppet. HalvTolvans löpare kommer av funktionärer att visas rakt fram på Bågvägen. OBS! – använd den vänstra körbanan uppför Ålstensgatan mot målet så du inte krockar med löpare på väg åt andra hållet.

Karta

Karta över bansträckningen finns här.

Spurtpris

Ett spurtpris delas ut till de löpare som springer snabbast i partiet mellan Klövervägens och Alléparkens hållplats. Avsnittet är utmärkt med bågar som löparna springer under. Pris delas ut till bästa kvinnliga och manliga löpare i respektive klass (12, resp 6km). Spurttiden gäller enbart tiden mellan bågarna, oaktat övrig tid som tillryggaläggs på banan. Krav för vinst är dock att loppet fullföljs under 90min för 12km och 45min för 6km.

Prisutdelning

Junior och Senior: Alla får medalj vid målgången. Priser till de 3 främsta i varje klass, (pokaler i juniorklassen, nyttopriser i seniorklassen). Prisutdelning sker i anslutning till målområdet. Prisutdelning beräknas ske ca kl. 13:50.

Tolvanloppet FunRun är för löpare i åldrarna 10-15 år som väljer att springa utan tidtagning.

Startplats

Start och mål på Ålstensgatan strax ovanför spårvagnsspåret.

Start

Starttider hittar du i tidsprogrammet, det nås via menyn Information.

Gemensam start för pojkar och flickor. Samling vid startplatsen 10 minuter före start.

FunrRun startar tillsammans med KortTolvan 11 år.

Bansträckning

Bansträckning: nedför Ålstensgatan, till höger på Alvikssvägen och sedan till höger på Hackspettsvägen, följ Hackspettsvägen till Gladbacken, sedan till höger på Gladbacken, till vänster på Bågvägen och sedan till vänster längs Ålstensgatan fram till mål. Första delen av loppet går nedför medan loppets avslutning är ett långt motlut. Målet är i anslutning till startplatsen. Underlaget är asfalt. Banan är ca 2 km lång. I täten kör MC-cyklister.

Medaljer

Alla löpare får medalj vid målgången.

Startplats

Start och mål på Ålstensgatan strax ovanför spårvagnsspåret.

Start:

Starttider hittar du i tidsprogrammet, det nås via menyn Information.

Gemensam start för pojkar och flickor.

Samling vid startplatsen 10 minuter före start.

Bansträckning

Bansträckning: nedför Ålstensgatan, till höger på Alvikssvägen och sedan till höger på Hackspettsvägen, följ Hackspettsvägen till Gladbacken, sedan till höger på Gladbacken, till vänster på Bågvägen och sedan till vänster längs Ålstensgatan fram till mål. Första delen av loppet går nedför medan loppets avslutning är ett långt motlut. Målet är i anslutning till startplatsen. Underlaget är asfalt. Banan är ca 2 km lång. I täten kör MC-cyklister.

Prisutdelning

Alla får medalj vid målgången. Ytterligare priser (pokaler) utgår till de 3 främsta i KortTolvan 13 år. Prisutdelning sker i anslutning till målområdet.

Startplats

Startplatserna för barnloppen är på Ålstensgatan nedanför spårvägsspåret. Följ Ålstensgatan ner, resp. startplats kommer att vara tydligt utmärkt.

JättEliten startar längst ner, strax ovanför korsningen med Alviksvägen
TumEliten och PyttEliten i mitten, nära korsningen med Inägostigen
FörEliten startar högst upp, strax ovanför korsningen med Bågvägen

I FörEliten och TumEliten är föräldrar välkomna att springa med – för de övriga klasserna är det viktigt att föräldrar och andra anhöriga tänker på att lämna gott om plats för de löpande. MC-förare kör i täten på varje barnlopp.

Starttider

Starttider hittar du i tidsprogrammet, det nås via menyn Information.

Starttiden för varje löpare finns också i det startbevis som skickas ut till föranmälda löpare, samt på nummerlappen.

OBS! Samling vid resp. startplats 10 minuter före start.

FÖRÄLDRAR

Tänk på att sprida glädje – inte hets!

Tolvanloppets barnlopp handlar om löparglädje – inte om att hetsa barnen att komma först i mål! I loppen för barn t.o.m. 9 år finns ingen tidtagning och inga placeringslistor – här är alla lika mycket vinnare. Det är lätt att ryckas med – men låt inte din egen tävlingsinstinkt förstöra ditt barns glädje.

Banan

Från starten springer man rakt uppför Ålstensgatan fram till målet. Hela loppet går uppför så ha inte för bråttom i början. Banan är 150m för FörEliten, 250m för TumEliten och PyttEliten samt 500m för JättEliten. Var försiktig i början där det kan bli ganska trångt.

När löparna gått i mål

När löparna har gått i mål får de medalj, kexchoklad och dryck.

OBS – stanna inte upp i målområdet – fortsätt framåt

Det är viktigt att löparna inte stannar upp när de har gått i mål utan fortsätter framåt eller åt sidan för att inte trängsel ska uppstå när nästa startgrupp går i mål.

Mötesplats

För de yngre barnen: bestäm gärna en mötesplats i förväg. Skriv gärna medföljande förälders mobilnummer på nummerlappen.

Priser och deltagarlistor

Det sker ingen tidtagning i barnloppen. Alla fullföljande löpare får medalj. Listor i alfabetisk ordning över deltagarna nås via Tolvanloppets hemsida på tävlingsdagens kväll.

Mer information

Före tävlingsdagen: Kontakta Bromma IF:s kansli.
Telefon: 08-26 77 72.
E-post: info@tolvanloppet.se.
Adress: Västerled 26, 167 55 Bromma.
Under tävlingsdagen: Information finns i tävlingskansliet i Ålstensskolan. Informationstavlor finns i målområdet.
Uppdaterad information: finns på www.tolvanloppet.se

KONTAKTA OSS

Adress
Bromma IF
Stora Mossens IP
Västerled 26
167 55 Bromma
Telefon: 08-26 77 72
E-post: info@tolvanloppet.se

SKICKA MEDDELANDE