BANORNA

Tolvanloppets klasser inkluderar distanser från 150 m upp till 12 km. Här bekrivs banan för den längre sträckorna.

Tolvanloppet 12 km

Banan är 12,0 km, kontrollmätt av Birger Fält (auktoriserad banmätare) våren 2008.

Underlaget är asfalt. Banan är formad som en åtta och löps ett varv. Målet är i anslutning till startplatsen.

Banan är 12,0 km, kontrollmätt av Birger Fält (auktoriserad banmätare) våren 2008. Underlaget är asfalt. Banan är formad som en åtta och löps ett varv. Målet är i anslutning till startplatsen.

Banan innehåller flera ganska kraftiga stigningar, speciellt kan nämnas de två backarna på Grönviksvägen på banans sista fjärdedel. Den långsammaste kilometern är dock vanligen den sjätte som innehåller stigningen från Ålstensängen till toppen av Orrspelsvägen.

Spurtpris

För 2023 års upplaga finns ett spurtpris. Det innebär att tid tas från det att löparen passerar Klövervägens hållplats för 12:an, till vätskekontrollen vid Alléparken. Se bild.
För att vinna spurtpriset måste man ta sig i mål i 12 km-klassen på en total tid som understiger 90 minuter, eller 6 km-klassen på en total tid som understiger 45 minuter. Det går således inte att lunka sig fram till start av spurten, bränna av en rökare för att sedan bryta.

Sträckan är ca 370 m och priser, som i år sponsras av restaurangen Brödernas, delas ut till bästa kvinnliga och manliga löpare, för både 12 km- och 6 km-klassen. Totalt fyra pristagare alltså.

Vätskekontroller

Det finns fyra vätskekontroller utefter banan:

1. Alléparken, strax innan 3 km-markering samt vid målet för spurtpriset. Här serveras vatten. För 2023 års upplaga sponsrar denna kontroll av restaurangen Brödernas.
2. Ålstensgatan, vid start och målområdet efter ca 4,5 km. Här serveras sportdryck och vatten. För 2023 års upplaga sponsrar denna kontroll av Nordea.
3.
Nockebytorg. Här serveras Coca-cola, vatten och bananer. För 2023 års upplaga sponsrar denna kontroll av Coop Engströms.
4.
Grönviksvägen efter ca 10,5 km. Här serveras Umara sportdryck och vatten. För 2023 års upplaga sponsrar denna kontroll av Umara.

Banan på Strava

Strava kan liknas vid en blandning av en träningsdagbok och ett socialt medium. Tolvanloppet finns här som segment, dels hela loppet, dels i etapper. Nedan finns länk till segmentet som motsvarar hela loppet. Övriga kan nås genom sökning på ”Tolvanloppet” under segment.

Tolvanloppet på Strava

Banstrategi

Nedan visas en graf över kilometertider som en och samma löpare har presterar över elva olika lopp. Bilden är tänkt att ge en fingervisning om vilka kilometrar som är snabba respektive långsamma.

Notera att den femte kilometern normalt är den snabbaste, men följs upp direkt av loppets långsammaste kilometer – den som går nerifrån Ålstensängen upp till toppen av Orrspelsvägen. Därefter följer en lättare kilometer där ev mjölksyra kan/ska arbetas bort. Om det inte går innan backen efter fyrvägskorset tar vid, kommer tiden att rinna iväg här.

Backarna på Grönviksvägen är, med all rätt, fruktade. Men på samma sätt som några av dem går uppför, går andra nedför. Kilometertiderna brukar därför här inte vara så farliga sett till ansträngningen (banan upplevs som jobbigare och långsammare än vad den faktiskt är).

Spurten uppför Ålstensgatan är lång och svagt uppför. Öka inte takten för tidigt…

Halvtolvan 6 km

Halvtolvan är som namnet antyder, halva sträckningen av 12 km och banan motsvarar lite förenklat den första delen av 12 km-banan.

På Bågvägen, där 12km-banan viker vänster vid Gladbacken, fortsätter 6 km-banan rakt fram, viker in på Ålstensgatan för ett kort upplopp med målgång vid startplatsen.

Korttolvan 2 km

Korttolvan är loppet för juniorer i åldrar 10-15 år, där banan är 2 km lång.

Start och mål är som för de andra loppen påÅlstensgatans övre del.

JättEliten 500m

Klass JättEliten är för 9 år gamla barn. För mer info kring klasser, se här

Start är ungefär mitt på Ålstensgatan och mål är vid målområdet är på Ålstensgatan ovanför spårvagnen.

TumEliten och PyttEliten 250m

Klass PyttEliten för sex eller sju år gamla barn och klass TumEliten för fyra eller fem år gamla barn. För mer info kring klasser, se här

Start är nästan längst ned på Ålstensgatan mot Ålstensängen och mål är vid målområdet är på Ålstensgatan ovanför spårvagnen.

FörEliten 150m

Klass FörEliten för barn yngre än fyra år. För mer info kring klasser, se här

Start en bit ner på Ålstensgatan och mål är vid målområdet är på Ålstensgatan ovanför spårvagnen.