Banorna

Tolvanloppets klasser inkluderar distanser från 150m upp till 12km, med följaktligen olika banor. Nedan beskrivs dessa, med start på den längsta sträckan.

Tolvanloppet 12km

Banan är 12,0 km, kontrollmätt av Birger Fält (auktoriserad banmätare) våren 2008. Underlaget är asfalt. Banan är formad som en åtta och löps ett varv. Målet är i anslutning till startplatsen. Banan innehåller flera ganska kraftiga stigningar, speciellt kan nämnas de två backarna på Grönviksvägen på banans sista fjärdedel. Den långsammaste kilometern är dock vanligen den sjätte och innehåller stigningen från Ålstensängen till toppen av Orrspelsvägen.

Vätskekontroller

Det finns fyra vätskekontroller utefter banan:

 1. Alléparken, strax innan 3km-markering samt vid målet för spurtpriset. Här serveras vatten.
  För 2023 års upplaga sponsrar denna kontroll av restaurangen Brödernas.
 2. Ålstensgatan, vid start och målområdet efter ca 4,5km. Här serveras sportdryck och vatten.
  För 2023 års upplaga sponsrar denna kontroll av Nordea.
 3. Nockebytorg. Här serveras Coca-cola, vatten och bananer.
  För 2023 års upplaga sponsrar denna kontroll av Coop Engströms.
 4. Grönviksvägen efter ca 10,5km. Här serveras Added vitamindryck och vatten.
  För 2023 års upplaga sponsrar denna kontroll av Umara.

Spurtpris

För 2023 års upplaga finns ett spurtpris. Det innebär att tid tas från det att löparen passerar Klövervägens hållplats för 12an, till vätskekontrollen vid Alléparken. Se bild.
För att vinna spurtpriset måste man ta sig i mål i 12km-klassen på en total tid som understiger 90 minuter, eller 6km-klassen på en total tid som understiger 45 minuter. Det går således inte att lunka sig fram till start av spurten, bränna av en rökare för att sedan bryta.

Sträckan är ca 370m och priser, som i år sponsras av restaurangen Brödernas, delas ut till bästa kvinnliga och manliga löpare, för både 12km- och 6km-klassen. Totalt fyra pristagare alltså.

Banan som segment på Strava (träningsdagbok)

Strava kan liknas vid en blandning av en träningsdagbok och ett socialt medium. Tolvanloppet finns här som segment, dels hela loppet, dels i etapper. Nedan finns länk till segmentet som motsvarar hela loppet. Övriga kan nås genom sökning på ”Tolvanloppet” under segment.

https://www.strava.com/segments/29639530

Banstrategi

Nedan visas en graf över kilometertider som en och samma löpare har presterar över elva olika lopp. Bilden är tänkt att ge en fingervisning om vilka kilometrar som är snabba respektive långsamma.

Notera att den femte kilometern normalt är den snabbaste, men följs upp direkt av loppets långsammaste kilometer – den som går nerifrån Ålstensängen upp till toppen av Orrspelsvägen. Därefter följer en lättare kilometer där ev mjölksyra kan/ska arbetas bort. Om det inte går innan backen efter fyrvägskorset tar vid, kommer tiden att rinna iväg här.

Backarna på Grönviksvägen är, med all rätt, fruktade. Men på samma sätt som några av dem går uppför, går andra nedför. Kilometertiderna brukar därför här inte vara så farliga sett till ansträngningen (banan upplevs som jobbigare och långsammare än vad den faktiskt är).

Spurten uppför Ålstensgatan är lång och svagt uppför. Öka inte takten för tidigt…

Inspiration 12km-banan

Här en film i speed version över hela 12km-banan.

Nedan en film som är filmad under loppet, höstversionen 2021, med kamera sittandes på en löpare i såväl framåt- som bakåtriktning.

Tolvanloppets Youtube-kanal

På tolvanloppets youtube-kanal finns en serie filmer som utgör en reportageserie inför Tolvanloppet 2023. Tillsammans utgör de en bangenomgång. Kanalen hittas här.

Halvtolvan 6km

Halvtolvan är som namnet antyder, halva sträckningen av 12km och banan motsvarar lite förenklat den första delen av 12km-banan. På Bågvägen, där den lägre banan viker vänster vid Gladbacken, fortsätter 6km-banan rakt fram, viker in på Ålstensgatan för ett kort upplopp med målgång vid startplatsen.

Korttolvan 2km

Korttolvan är loppet för juniorer i åldrar 10-15 år, där banan är 2km lång. Start och mål är som för de andra loppet vid Ålstensgatan